Прозорци от комбинирани профили алуминий с 24 мм термомост и дърво

Valeo WOOD 24 е система за прозорци и врати от комбинирани профили съставени от алуминиеви профили с термично прекъсване и профили от масивна дървесина, отговаряща на най-новите изисквание за енергийна ефективност на сградите. Комбинирането на дебелостенни, алуминиеви, термично прекъснати профили, дървени профили и допълнителни микропорести изолатори, предоставя отлична топлоизолация с коефициент на топлопреминаване U = 0,77 W/m2.

Основни характеристики:

 • ширина на касата 83мм,
 • ширина на крилото 107мм,
 • минимална височина на профилна група каса/крило 123мм,
 • стени на профилите от 1,5мм до 2,2мм, подсилени в точките на натоварване
 • термично прикъсване, чрез полиамидни пластини с ширина 24мм,
 • профили от различни видове масивна дървесина, лакирани
 • многокамерни уплътнители от EPDM,
 • остъкляване – еднокамерни стъклопакети 27мм или двукамерни стъклопакети 34мм,
 • надеждно, многоточково затваряне и заключване, с възможност за защита срещу взлом
 • елегантна права линия отвън
 • топлина и уют създадени от дървените профили отвътре,
 • възможност за монтаж на допълнителни, декоративни, дървени профили отвътре,
 • богат избор от цветови решения и специални декори

Сертифициране

Протокол от първоначално изпитване на типа продукт № ITT-14.8 / 23.09.2014г., издател НИСИ София

БДС EN 14351-1:2006+A1:2010 – „Прозорци и врати. Стандарт за продукт, техничиски характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим“
БДС EN ISO 717-1:2013 – „Акустика. Оценка на звукоизолацията в сгради и ина строителни елементи. Част 1: Изолация от въздушен шум.“
БДС EN ISO 12567-1:2010 – „Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част1: Комплектовани прозорци и врати.“
БДС EN 12210:2003 – „Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация.“
БДС EN 13115:2004 – „Прозорци. Класификация на механичните свойства. Вертикално натоварване, усукване и сила на задвижване.“
БДС EN 12208:2003 – „Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация.
БДС EN 12207:2003 – „Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Класификация“

Галерия

Каталог